Villkor

Bestämmelser i dessa köpvillkor ska, om parterna inte avtalar något annat, utgöra avtalsinnehåll mellan Flexilast och kunden när denne beställer tjänsten hyra container.

Beställning/Avbeställning
För att handla hos Flexilast måste kunden vara minst 18 år gammal och inte ha förvaltare.

Vid beställning innebär det att kunden godkänner Flexilasts avtalsvillkor och samtycker till att nödvändiga kontaktuppgifter registreras i Flexilasts kundregister.

Avbeställning kan ske fram tills att ordern är hanterad. Avbeställning ska ske via telefonkontakt på 010-682 62 00.

Kundens skyldigheter
Kunden ska se till att väg fram till arbetsställe eller anvisad uppställningsplats är farbar och fri från hinder så att Flexilasts fordon kan utföra avtalad tjänst. Detta innebär bland annat att:

 • det ska vara tillåtet att parkera på anvisad uppställningsplats
 • vägens bredd ska vara minst 3 meter
 • det ska vara fri höjd om minst 4,5 meter
 • det skall vara 10 meter fri väg framför containern, vägen ska klara en tung lastbil.

Kunden ansvarar för skada på transportväg eller plats som anvisats för uppställning. Flexilast förbehåller sig rätt att avbryta utförandet av tjänsten om vi bedömer att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.

Betalningsvillkor
Alla priser i webbshopen är inklusive moms, material/behandlingsavgift, säck/container samt transport.

Flexilast erbjuder genom Nets Easy checkout betalning med Visa, Mastercard samt Swish. 

Leveransvillkor för material i storsäck
Vi levererar helgfria vardagar mellan 07.00-18.00 om inget annat är överenskommet eller om trafiken skulle begränsa transporten.

Leverans sker 1-5 arbetsdagar efter beställning eller enligt överenskommelse.

För att kranbilen ska komma fram krävs utrymme på gatan.

Vi levererar engångssäckar som ej tas i retur. Säckarna lämnas till närmaste återvinningscentral efter att de tömts på material.

Säcken levereras till tomtgräns, alternativt vid utmärkt plats.

Vi lyfter max 5 meter från lastbilen och platsen får inte vara dold.

Material
Färg och storlek kan skilja från produktbilderna. 

Färgen kan variera beroende på vilken täkt materialet hämtats från.

Storleken på stenen mäts på den smalaste delen av stenen vilket innebär att större fraktioner kan därför förekomma.

Leveransvillkor för avfallscontainer
Vi kör ut containern och du har den i 7 dagar. I priset ingår en utsättning, en tömning (i samband med hemtagning dag 7), behandlingsavgiften för avfallet samt hyra. Vid beställning av mer än en container utförs utsättning och hemtagning vid samma tidpunkt.

Observera att utsättning kan ta upp till fem arbetsdagar. Denna tjänst kan inte anlitas av företag eller hyresgäster.

 • Farbar väg och fri från hinder så våra fordon kan utföra sitt arbete.
 • Tillåtet att sätta av container på anvisad plats av kunden, varningstriangel.
 • Vägens bredd skall vara minst 3 meter.
 • Fri höjd om minst 6 meter.
 • 10 meter fri väg framför och bakom container.
 • Kunden ansvarar för allt som läggs i containern under hela hyresperioden oavsett vem som lägger dit det. Kunden ansvarar även för vilket avfall som avropas och står för eventuella extrakostnader om instruktioner inte följs.
 • Container får inte fyllas över den låga kortsidan.
 • Om Flexilast kommer fram till angiven plats och kraven i dessa leveransvillkor inte uppfylls så behöver ny transport beställas som kommer att debiteras.

Container för blandat avfall
Containertyp: Öppen
Mängd: 12 kbm
Längd: 3,9 m
Bredd: 2,0 m
Höjd: 2.0 m (1,4 m på ena kortsidan)

Detta räknas inte som blandat avfall:

 • Asbest
 • Asfalt
 • Betong
 • Bildäck
 • Batterier
 • Elavfall
 • Färgburkar
 • Ljuskällor
 • Organiskt material
 • Schaktmassor
 • Sprayburkar
 • Tryckimpregnerat
 • Vitvaror
 • Övrigt som klassas som farligt avfall

Container för trädgårdsavfall
Containertyp: Öppen
Mängd: 12 kbm
Längd: 3,9 m
Bredd: 2,0 m
Höjd: 2.0 m (1,4 m från på ena kortsidan)

Detta räknas som trädgårdsavfall:

 • Blommor och blad
 • Gräsklipp
 • Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar
 • Löv

Detta räknas inte som trädgårdsavfall:

 • Aska
 • Avverkade träd
 • Jord
 • Lera
 • Rötter
 • Sand
 • Schakt
 • Sten
 • Stubbar
 • Upprivna häckar

  En enkel grundregel är att en container får enbart innehålla trädgårdsavfall ovan mark.

  Leveransvillkor för avfallssäck

  • Vi hämtar helgfria vardagar mellan 07.00-18.00 om inget annat är överenskommet eller om trafiken skulle begränsa transporten.
  • Hämtningen sker 1-5 arbetsdagar efter beställning eller enligt överenskommelse.
  • För att kranbilen ska komma fram krävs utrymme på gatan.
  • Säcken lyfts max 5 meter från lastbilen och platsen får inte vara dold.
  • Får fyllas så att minst 10 cm kvarstår till säckens ovankant.
  • Om Flexilast kommer fram till angiven plats och kraven i dessa leveransvillkor inte uppfylls så behöver ny transport beställas som kommer att debiteras.

  Storsäck för blandat avfall
  Mängd: 0,81 kbm
  Längd: 0,9 m
  Bredd: 0,9 m
  Höjd: 1,0 m

  Detta räknas inte som blandat avfall:

  • Elavfall
  • Bildäck
  • Batterier
  • Ljuskällor
  • Färgburkar
  • Organiskt material
  • Schaktmassor
  • Vitvaror
  • Tryckimpregnerat
  • Asbest
  • Sprayburkar
  • Annat som klassas som farligt avfall

  Storsäck för trädgårdsavfall
  Mängd: 0,81 kbm
  Längd: 0,9 m
  Bredd: 0,9 m
  Höjd: 1,0 m

  Detta räknas som trädgårdsavfall:

  • Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar
  • Blommor och blad
  • Gräsklipp
  • Löv

  Detta räknas inte som trädgårdsavfall:

  • Avverkade träd
  • Stubbar
  • Upprivna häckar
  • Jord
  • Aska
  • Lera
  • Sten
  • Schakt
  • Sand
  • Rötter

  En enkel grundregel är att en container får enbart innehålla trädgårdsavfall ovan mark.

  Behandling av personuppgifter
  Det är viktigt för oss på Flexilast att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi informerar härmed om hur vi behandlar och delar med oss av den information som vi har om dig.

  Genom att ingå avtal/överenskommelse med Flexilast och för att kreditförsäljning ska råda, samtycker kunden till att Flexilast samlar in, lagrar, behandlar och använder personuppgifter, dvs. namn, adress, telefonnummer, personnummer, ev. e-postadress för tjänstens utförande. Även inom administration och planering av Flexilast arbete, såsom upprättande av rapporter och statistik samt marknadsföringsaktiviteter (om inte direktreklamspärr begärts).

  Vid offertförfrågan eller beställning av vara eller tjänst inhämtar Flexilast personuppgifter om kreditvärdighet från extern part.

  Flexilast behandlar personuppgifterna för att kunna hantera offerter, avtal och beställda tjänster, fakturera och ev. kräva ersättning vid utebliven betalning.

  Flexilast behandlar personuppgifter för utbildningsdeltagare i syfte att kunna påminna om när giltighetstiden för utbildningar eller tillstånd löper ut.

  Flexilast behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.

  Flexilast delar viss information med de transportörer (delägare till Flexilast samt inlejda transportörer) som utför tjänster för Flexilast.

  Flexilast delar information om fakturor med extern part som ansvarar för leverans av fakturor.

  Behörigheter för genomförda utbildningar och tillstånd, registreras hos berörda myndigheter och samarbetsorgan inom utbildningssektorn (t ex Transportstyrelsen, MSB, ID-06, TYA). Flexilast behandlar personuppgifter om utbildningsdeltagare i syfte att ha möjlighet att påminna deltagarna när tillstånd eller utbildningstid löper ut.

  I förekommande fall kan Flexilast komma att dela med sig av information till inkassoföretag för indrivning av utebliven betalning och försäkringsbolag vid ev reklamationsärenden.

  Vid marknadsföring/kundundersökning eller vid kundevent när kunden medger och lämnar personuppgifter kan Flexilast även komma att kontakta kunden via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det.

  Ansvariga för behandlingen av personuppgifterna är Flexilast Ekonomisk förening, org.nr 742000-0403, Box 168, 241 23 ESLÖV.

  Lämnas inte samtycke av de uppgifter som Flexilast har sparade enligt information ovan, har du rätt att begära radering av vissa av dina uppgifter. Ni ombedes att meddela Flexilast via email:  info@flexilast.se. 

  Ångerrätt
  Du har alltid 14 dagars ångerrätt från det datum som du har mottagit varan. Ångrar du köpet, ska du själv välja att ombesörja transporten och returnera varan senast på den 14 dagen efter mottagandet, eller returnera varan direkt vid ankomst. Väljer du att returnera varan med vår lastbil, ska du betala för returtransporten.

  Om du returnerar varan, skall den vara i samma skick/beskaffenhet som när du mottog varan. Detta betyder att ångerrätten kan bortfalla om produktens skick eller mängd inte är densamma som vid leverans. När ångerrätten tas i anspråk, kommer du att få dina pengar i retur efter att vi har mottagit produkten retur och kontrollerat att den uppfyller villkoren för ångerrätten. Pengarna återbetalas med banköverföring.

  Reklamationsrätt
  När du handlar på Flexilasts webbshop har du enligt gällande lag 24 månaders reklamationsrätt. Detta betyder, att du kan antingen få byta din vara, få pengarna i retur eller till ett reducerat pris, beroende på problemets art. Detta förutsätter att reklamationen är berättigad och att bristen inte har uppstått på grund av felaktigt användande av produkten eller annan påverkan på grund av fel hantering. Varan skall vara ”orörd” och innehålla samma ursprungsmängd som vid mottagandet.

  Reklamation ska göras snarast efter det att du har upptäckt problemet med varan. Om du reklamerar inom två månader efter att problemet upptäcks, kommer reklamationen att vara gällande. Vi återbetalar vidkommande fraktkostnader som du har fått i samband med returnering av varan, när reklamationen är korrekt. Kontaktupplysningar hittar du på kontaktsidan.

  När du returnerar varan ber vi dig upplysa ordernummer samt en kort beskrivning av varans fel. Bifoga även en bild på produkten där varans fel blir tydligt. Reklamationsrätt gäller inte för felbeställning av varor på grund av bristande kunskap om den specifika produkten.

  Returpolicy
  För alla privat kunder som handlar på vår webshop erbjuder vi öppet köp inom Sverige. För retur av varor köpta på internet gäller reglerna i distansköplagen som ger dig 14 dagars returrätt där du står för returfrakten. Läs mer om distansköpslagen i länken till konsumentverket här under. För alla returer gäller att varan är betald fullt ut vid leverans och att kunden är behjälplig med att fylla i våra returdokument och tillrättalägger för att en retur skall vara genomförbar i vårt fraktsystem.

  Distansköpslagen
  När Flexilast säljer varor eller tjänster via distans, via webbshopen, gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen ställer bland annat krav på att företaget ska ge konsumenten viss information innan du säljer något. Den ger också konsumenten rätt att ångra sitt köp utan anledning.

  Läs mer om distansköpslagen.

  Företagsuppgifter 
  Flexilast Ekonomisk förening

  Box 168, 241 23 Eslöv

  010-682 62 00
  info@flexilast.se
  www.flexilast.se

  Besöksadress Eslöv: Industrigatan 1
  Besöksadress Hässleholm: Industrigatan 16
  Besöksadress Hörby: Hantverksgatan 5

  Styrelsens säte: Eslöv

  Organisationsnummer: 742000-0403